Europa be kailio
DUK Žiniasklaidai

DUK

1. Kokia kailinių žvėrelių fermų situacija Europos Sąjungoje (ES)?
Didžioji dalis ES šalių uždraudė arba apribojo gyvūnų auginimą dėl kailio. Šiuo metu vis dar legalu auginti ir žudyti gyvūnus dėl jų kailio Suomijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Graikijoje, Švedijoje (tik audines), Rumunijoje.

Daugiau informacijos
Uždraudusias gyvūnų auginimą dėl kailio šalis galite pamatyti čia: https://www.furfreealliance.com/fur-bans/
2. Kurios gyvūnų rūšys auginamos dėl kailio Europoje?
Kanadinės audinės, lapės, šinšilos ir usūriniai šunys. Daugiausia kailiui auginamų gyvūnų yra audinės.
3. Dėl kokių priežasčių ES norima uždrausti kailinių žvėrelių auginimą bei kailio importą?
Kailinių žvėrelių fermos yra nesuderinamos su gyvūnų gerove. Lapės, audinės, usūriniai šunys ir šinšilos kailinių žvėrelių fermose neturi galimybės patenkinti natūralių poreikių, todėl nuolat kenčia. Gyvūnai mažuose narvuose žaloja vieni kitus, kartais net save. Jiems išsivysto betiksliai pasikartojantys judesiai, kurie rodo, jog gyvūnai patiria stresą. Visa tai daroma tik dėl puošmenų, todėl daug valstybių tokią praktiką jau uždraudė.

Taip pat siekiama, jog neetiškai pagamintas produktas – kailis – į ES nepatektų ir iš kitų šalių, pavyzdžiui, Kinijos ar Rusijos.
4. Kas yra Europos piliečių iniciatyva ir kokia jos paskirtis?
Europos piliečių iniciatyva – būdas ES piliečiams tiesiogiai Europos Komisijai pasiūlyti teisės aktų pakeitimus. Tai galimybė europiečiams aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką.

Kad iniciatyvą apsvarstytų Komisija, iniciatyvai turi pritarti ir ją pasirašyti 1 mln. piliečių iš visos ES.

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_lt
5. Kodėl turiu nurodyti asmens kodą?
Kad Europos institucijos privalėtų svarstyti piliečių iniciatyvą, ją turi pasirašyti milijonas tikrų žmonių, todėl reikalaujama tapatybės patvirtinimo. Šie duomenys yra matomi ir naudojami tik ES piliečių iniciatyvos tikslams ir vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Tavo asmens kodo negauna ir nemato VšĮ „Tušti narvai“.

Daugiau informacijos
Išsamius reikalavimus ir taisykles Europos piliečių iniciatyvoms galite rasti čia: https://europa.eu/citizens-initiative/data-requirements_lt
6. Kokius kriterijus turiu atitikti, kad galėčiau pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą?
Europos piliečių iniciatyvą gali pasirašyti ES piliečiai pasiekę amžių, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Lietuviai gali pasirašyti sulaukę 18 metų.

Daugiau informacijos
Išsamius reikalavimus ir taisykles Europos piliečių iniciatyvoms galite rasti čia: https://europa.eu/citizens-initiative/data-requirements_lt
Info
Chevron Grįžti į pradinį puslapį